Lastnosti omrežja kolokacije

 • 1000 Mb/s simetrična povezava v internet, varovana z BGP .
 • Neomejena količina prometa.*
 • Statični IP naslov (pozamezni dodatni IP naslovi po izkazani dejanski potrebi, brez dodatnih stroškov).
 • Priklop nadzornega modula, kot je RSA II Slimline, iLLO, Lights Out, itd. brez dodatnih stroškov.
 • Možnost objave PI ali PE naslovnega prostora naročnika in vzpostavitev BGP sej.
 • Možnost priklopa "SIP Trunk" za VOIP.
 • Možnost dodelitve privatnega naslovnega prostora.
 • Možnost priklopa redundančne mrežne povezave.
 • Možnost postavitve gruče strežnikov na katere razdeli promet naš t.i. "load balancing" sistem.
 • Možnost uporabe naše protipožarne opreme.
 • Možnost uporabe primarnega in sekundarnih DNS strežnikov.
 • Možnost vzpostavitve nadzora delovanja strežnika s obveščanjem preko SMS sporočil.
 • Možnost povezave z našim javnim oblakom.
* Postavitev prometno intenzivnih storitev po dogovoru.